SENASTE NYTT

REDFOX är namnet på en ny produkt som möjliggör att hydraulsystemet eller transformatorn kan "vakuumförpackas"

Oljan i systemet genomgår kontinuerlig avgasning och avvattning i den hydrauliskt drivna REDFOX-apparaten. Detta ger låga gas- och vatteninnehåll.

Med REDFOX i systemet kan oljetanken desutom göras betydligt mindre och slutas helt så att olja inte alls får kontakt med atmosfärsluften. För detta har REDFOX tagit fram en lösning där oljan är helt skild från atmosfären av ett lufttätt membran
 
Några av fördelarna som kan erhållas:

Bättre driftsäkerhet
Mindre oljetank och lägre vikt
Längre oljelivslängd oavsett oljetyp
Lägre underhållskostnader
Högre oljetemperatur möjlig
Renare olja till pump - filter på sugledning
Färre filterbyten eller mindre filter
Mindre kavitationsrisk
Högre pumpverkningsgrad
Ingen risk för "dieseltändning"
Enklare underhåll
Lägre installerad vikt
Mindre oljemängd är möjlig
Tank med fri placering
Idealiskt vid naturligt nedbrytbara oljor
  Naturen strävar efter balans. Oljor i kontakt med fuktig luft löser därför in vatten och luftgaser. Mängden inlöst luft och vatten i ny olja återges med volymerna i exemplet ovan.

Oljor löser ca 9 - 10 volymprocent luft vid 20 °C. Luften är normalt osynlig och ökar inte totalvolymen. Lösligheten ökar med ökad temperatur och ändras linjärt mot trycket enligt Henry´s lag. Luftblåsor uppstår om oljan utsätts för vakuum. Vid absolut vakuum kan oljan inte hålla någon gas.

Beroende på typ av olja löses maximalt 200 - 2000 ppm vatten vid 20 °C. Mer vatten i oljan gör att den blir grumlig. Lösligheten av vatten ökar med ökad temperatur. Oljans livslängd bestäms av oljans syreinnehåll, temperatur och vatteninnehåll. Livslängden ökar i proportion till minskande syrehalt och förstärks av lägre temperatur och vattenhalt. REDFOX arbetar med vakuumteknik och reducerar såväl syre som vattenhalt.


Hydac REDFOX
Ångermanlandsgatan 28B
891 38 Örnsköldsvik
Tel:
E-post
Fax:
0660 - 37 63 71
info%redfox.se ersätt %med@
0660 - 37 69 40
Ses bäst i upplösningen 800*600 eller högre. Copyright 2000. REDFOX